Praca zaliczeniowa jest najważniejszą pracą, z jaką przyjdzie nam się zmierzyć podczas studiów na uczelni wyższej. Jest tak dlatego, że ta praca jest podsumowaniem i najczęściej najważniejszym składnikiem oceny, która zostanie uwieczniona w indeksie oraz na karcie okresowych osiągnięć studenta. Może być również tak, iż praca nie zostanie oceniona w skali, ponieważ przedmiot nie kończy się wystawieniem oceny, tylko tak zwanym ,,zal”. Oznacza to, że pracę zaliczeniową należy po prostu dobrze napisać, by została ona zdefiniowana jako dobra.

Praca zaliczeniowa, tak jak inne ważne i bardzo ważne prace, pisane przez studentów w toku ich studiów, powinna być napisana ustaloną ogólnie czcionką. Standardowe i najbardziej popularne wymogi formalne (chyba, że profesor zarządzi inaczej) wyglądają następująco. Praca musi być zapisana czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki: 12, odstępy pomiędzy wierszami: 1,5.

Przed ustaleniem tych wymogów formalnych najważniejsze jest poprawne zrozumienie tematu, które powinna poprzedzić jego analiza. Bardzo często kilka tematów jest pozornie zbliżonych do siebie, jednak jedno słowo potrafi przesądzić o tym, jak powinna wyglądać nasza praca np.

  • 1.Wpływ wiatrów na życie na Biegunie Północnym.
  • 2.Rodzaje wiatrów i życie na Biegunie Północnym

Kiedy już odpowiednio przeanalizujemy temat i zrozumiemy, jak ma wyglądać nasza praca zaliczeniowa, musimy wybrać odpowiednie książki, które staną się bazą naukową i fundamentem naszej pracy. Pracę zaliczeniową musimy oprzeć na dotychczasowym stanie wiedzy, zamkniętym w literaturze. Odpowiednio wybrane książki musimy podać w spisie bibliograficznym, który należy zapisać na ostatniej karcie naszego tekstu. Jednak nie wystarczy tylko skleić kilku wycinków z różnych książek. Należy również wprowadzić własną, oryginalną optykę, świeże i wysublimowane spojrzenie na zadany w pracy zaliczeniowej problem. Konkretna baza książkowa, dotycząca interesującej nas tematyki, musi współistnieć z naszym pomysłem, który będzie tę wiedzę wykorzystywał.